ДЕЙНОСТИ

1/3

ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ във всички фази  на паркове, градини, пространства на офис и жилищни сгради и комплекси, търговски обекти, хотели, ресторанти, частни имоти, покривни градини,  интериорни и екстериорни решения.  

ПЪЛНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  за съгласуване на проекти по част  "Паркоустройство и благоустройство"  в  гр. София и в цялата страна, в съответствие с действащите нормативни уредби. 

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ на съществуваща дървесна растителност по чл. 19, ал.4 на ЗУЗСО. чл. 22 и чл. 23 от НИПОЗССО.

ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА, ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН, ЛАНДШАФТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ  на  Вашия двор, градина, тераса, офис, хотел или имот  в няколко  варианта  и с всички работни детайли  на елементите на ландшафтната архитектура.  

АВТОРСКИ НАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ - професионален надзор  за качественото изпълнение на избраното от Вас решение на дворното Ви пространство.

ИНТЕРИОРНО ОФОРМЯНЕ  с декоративна растителност.

КОНСУЛТАЦИИ по въпроси на ландшафтния дизайн.

Ние ще дадем  отговор на Вашите въпроси в областта на ландшафтния дизайн.

Отнасяме се с внимание и лично отношение към всеки проект.