КОНТАКТ

1/3

КАТЕКС ГАРДЕН

ландшафтен архитект  Катя Такова  

+359 888 946 190

пълна проектантска правоспособност 

                                       

инж. Л. Николов  

+359 887 596 535

Не се колебайте да се свържете с нас!  Да поговорим за Вашите идеи и да направим възможно реализирането им с професионално  ландшафтно решение!

2020 Катекс Гарден  | Проектиране | Ландшафтна архитектура  |   Ландшафтен дизайн  |  Проекти по част Паркоустройство | 

Експертни оценки по чл. 19, ал.4 на ЗУЗСО |  Консултации  | Авторски надзор  |  Технически контрол | Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now