ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН С ЧИСТОТА НА РЕШЕНИЕТО

Вижте част от реализирани наши обекти, с чистота на решението, баланс  на форми,  обеми  и  пропорции, хармония на материалите и акцентите от растителност.

Това са елементите, които оформят съвременното звучене в стила и характера на дадено пространство.

ЛАНДШАФНИЯТ ДИЗАЙН В ДЕТАЙЛА НА МАЛКОТО ПРОСТРАНСТВО - ТЕРАСИ

Вижте част от наши обекти, които  дават съвременни решения на малките пространства, в хармония с елегантния модерен стил на екстериора и на интериора...

ЛАНДШАФНИЯТ ДИЗАЙН В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

Вижте част от наши обекти - декоративни водни площи,  езера,  поточета,  скални кътове,  алпинеуми  - оформени в хармония с природата.  Аранжирани с естествени камъни.  подходяща растителност и моделиране на терена -  ландшафтните решения се приобщават  към природната среда и ни дават усещане за спокойствие и равновесие...

Вижте подробно описание на начина ни на работа по време на ландшафтното проектиране  на паркове, градини, пространства на офис и жилищни сгради и комплекси, търговски обекти, хотели, ресторанти, частни имоти, покривни градини, интериорни и екстериорни решения на: 

2020 Катекс Гарден  | Проектиране | Ландшафтна архитектура  |   Ландшафтен дизайн  |  Проекти по част Паркоустройство | 

Експертни оценки по чл. 19, ал.4 на ЗУЗСО |  Консултации  | Авторски надзор  |  Технически контрол | Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now