ПРОЕКТИ 

Ние ще изготвим проектната документация по част Паркоустройство и благоустройство, към инвестиционния проект за разрешение за строеж.

Ваканционен комплекс с.Стойките обл. Смолян арх. Николай Бечев

Вилно селище "Belltower" BlackSeeRama, Балчик, арх. Люблена Пунчева

Детска градина Нови Искър - арх. Владимир Срадков

Апартаментен комплекс к.к. Боровец, арх. Кирил Бойков

Жилищна сграда район "Връбница" СО, арх. Иван Халев

Сграда на Софбилд София, арх. Пламен Братков

HISARIA DENDRO FINAL 3-Model

Частен имот гр. Хисаря, арх. Ивайло Захариев

PASAREL%20BOIKOV%20DENDRO%20FINAL-Model_

Частен имот с. Пасарел, арх. Кирил Бойков

Жилищна сграда с магазини - Ломско шосе, София - арх. Иван Халев

ИДЕЕН ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ПРОЕКТ      

Необходим Ви е проект за ландшафтно оформяне на Вашата градина, двор, къща, вила, дом, офис или хотел, преди да започнете процеса на изграждане?   

Желаете предварително  да видите всяко кътче от Вашата градина?

С внимание и лично отношение ще изготвим ландшафтния проект за реализация на Вашите идеи.

 

ПРОЕКТЪТ по част Паркоустройство/Ландшафтна архитектура/ за реализация е основата за разработване на всички подземни и надземни инфраструктурни мрежи извън сградата: ВиК, Ел, Поливна система, Периферна охрана и други.

ЛАНДШАФТНИЯТ ДИЗАЙН - проектът  за архитектурно-ландшафтно оформяне на даден обект имат различен обхват, в зависимост от фазите на проектиране и разработва:

  • композиционно решение и функционално зониране,

  • видове настилки и материали,  

  • видове и места на паркови елементи,

  • декоративно градинско осветление,  

  • вертикална планировка и моделиране на терена,

  • видове и количества на декоративната растителност,  

  • поливна система,

  • архитектурно-ландшафтни детайли - огради, настилки, подпорни стенички, декоративни водни площи, дендрологични детайли и др.

  • визуализации

  • количествена сметка на материалите

АВТОРСКИ НАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ      

Трудно се постига  точно изпълнение на даден проект без професионалния контрол по време на израждането му.

Ние  можем да проведем  необходимото проследяване на изпълнението на паркоустройственото решение чрез авторски надзор или технически и инвеститорски контрол, за да няма неприятни изненади при реализиране  на добре обмисления при съвместната ни работа с  Вас ландшафтен проект.

НАЧИН НА РАБОТА ПРИ ПРОЕКТАНТСКИЯ ПРОЦЕС      

Вижте подробно описание на начина ни на работа по време на ландшафтното проектиране  на паркове, градини, пространства на офис и жилищни сгради и комплекси, търговски обекти, хотели, ресторанти, частни имоти, покривни градини, интериорни и екстериорни решения на: